Những câu hỏi thường gặp - Tất cả Hỏi Đáp
FAQs - Tất cả Hỏi Đáp

Để đạt được giấy chứng nhận ISO 14001, trong lần đánh giá chứng nhận tại công ty bạn, thì công ty bạn không được xảy ra điểm không phù hợp nghiêm trọng (không làm các yêu cầu của ISO 14001, hoặc là làm không đúng yêu cầu, nhưng việc không làm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quản lý môi trường) và chỉ có một điểm không phù hợp nhỏ (làm không đúng yêu cầu nhưng không ảnh hưởng lớn đến việc quản lý môi trường).

 • Các yêu cầu cơ bản của ISO 140001 là để đạt chứng nhận:
 • Các tài liệu, thủ tục quy trình phải có sẵn tại nơi làm việc và được áp dụng
 • Phải thực hiện đánh giá nội bộ HTQLMT trước khi mời chứng nhận
 • Ban lãnh đạo phải họp xem xét HTQLMT trước khi mời chứng nhận
 • Thực hiện hoàn chỉnh hoạt động khắc phục các điểm không phù hợp.
 • Phải áp dụng HTQLMT ít nhất là 90 ngày

Phiên bản ISO 14001: 2004 ra đời đã thay thế phiên bản ISO 14001: 1996.

Việc soát xét sửa đổi phụ lục xủa  ISO 14001:2004/Cor.1:2009. Tương đương TCVN ISO 14001:2010

Đây là hai khía cạnh khác nhau. Tiêu chuẩn ISO 22000 nên được xem là phần bổ sung cần thiết cho tiêu chuẩn ISo 9001 chứ không phải là một tiêu chuẩn đứng riêng:

- Tiêu chuẩn ISO 22000 đặc biệt chú trọng đến an tòan vệ sinh thực ohẩm và đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt với các dây truyền sản xuất thực phẩm . Tiêu chuẩn này có thể được các nhà bán lẻ và các cơ quan hữu quan yêu cầu như một giấy phép sản xuất.

- ISO 9001 đề cập đến chất lượng bao trùm ngòai yếu tố sản phẩm như các hạot động kinh doanh tiếp thị, nhân sự, nghiên cứu phát trển, mua hàng ... do đó khi xây dựng tích hợp cả hai tiêu chuẩn sẽ thành hệ thống sản xuất và cung cấp dịch vụ ưu việt

 

Cũng giống như hệ thống HACCP khó khăn lớn các doanh nghiệp gặp phải là đầu tư đảm bảo cơ sở hạ tầng đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (xem thêm yêu cầu nhà xưởng trong tài liệu miễn phí)

- Nâng cao hiệu quả họat động và giảm thiểu số tai nạn và thời lượng sản xuất bị hao hụt

- Tăng cường kiểm sóat và tiết giảm các nguy cơ bằng cách thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu và trách nhiệm liên đới

- Chứng tỏ cam kết của doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ nhân sự, tài sản và nhà xưởng.

- Thể hiện sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp

- Nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với các vấn đề an tòan và sức khỏe trong lao động

-Cắt giảm các chi phí mua bảo hiểm

- Là một phần không tách rời của chiến lược phát triển bền vững

- Khuyến khích trao đổi thông tin nội bộ và bên ngòai doanh nghiệp hiệu quả hơn

Cải thiện văn hóa doanh nghiệp đối với các vấn đề an toàn.

Language


Tìm kiếm thông tin

Hỗ trợ online

Telephone number of EFC Việt Nam (028) 38 95 96 95
Telephone number of EFC Việt Nam 09 13 52 58 79

Tin tức khách hàng

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Advertise here !

Liên hệ chúng tôi

 • EFC: 03 Phan Tôn, P. Đa Kao, Q. 1, T.p HCM., Việt Nam
 • Tel : (028) 38 95 96 95 (3 lines)
 • Fax : (028) 38 95 93 94
 • Hotline: 09 13 52 58 79
 • Email: info@efcvietnam.com
 • Gửi thông điệp liên hệ

FOLLOW US ON

Consult on trust